Nieuwsbrief 10-05-2020

10 mei 2020


Beste TATC-ers,
Goed nieuws!
Zoek je tennistas weer op en haal de rackets uit het vet!
We mogen weer (beperkt) tennissen!

De jeugd mocht alweer, nu ook de senioren.

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, dus wat vandaag is, kan morgen weer anders zijn. We zullen jullie hier steeds zo goed en zo snel als mogelijk over informeren. Hierbij verdere informatie over de huidige stand van zaken.

Jeugd:

Voordat de jeugd daadwerkelijk kon tennissen moesten er eerst nog een aantal formele zaken worden afgewikkeld via diverse instanties als KNLTB, NOC*NSF, RIVM en de gemeente. Hierbij moest voldaan worden aan een aantal richtlijnen, waarbij de gemeente uiteindelijk aan de hand van een protocol goedkeuring heeft verleend voor de wijze waarop er getennist mag worden. Voor de jeugd is dat inmiddels allemaal geregeld. Zij zijn over de regels geïnformeerd en ze beginnen woensdag met hun tennislessen. Vrij tennissen is voor hen vooralsnog niet mogelijk.

Senioren:

Het is per 11 mei voor senioren weer mogelijk om te gaan tennissen, maar ook hierbij gelden nog een aantal voorwaarden, die hopelijk stap voor stap versoepeld gaan worden. De regels en richtlijnen zijn door bovenstaande instanties getoetst. Om zo snel als mogelijk buitensport weer mogelijk te maken, heeft de gemeente de verenigingen het volste vertrouwen gegeven en het indienen en goedkeuren van een protocol was voor senioren niet meer nodig. Daarom kunnen we per 11 mei alweer beginnen.

Richtlijnen senioren:

Vanuit de KNLTB zijn er een aantal algemene richtlijnen. Deze worden weergegeven in de bijgaande infographic. Het overzicht spreekt voor zich, maar hierbij nog een aantal belangrijke punten uitgelicht:

- Alleen enkelen is vooralsnog toegestaan.

- Dubbelen mag, mits jouw partner behoort tot hetzelfde huishouden en jullie samen onder 1 dak wonen.

- Als de situatie onder controle blijft, dan kan per 1 juni eventueel opgeschaald worden naar 4 personen per baan.

- Het clubhuis is alleen geopend voor het gebruik van het toilet. De kantine, terras  en de kleedkamers zijn vooralsnog gesloten. Omkleden en douchen moet thuis.

- Het is verplicht om thuis, digitaal een baan te reserveren. Dit kan d.m.v. de ClubApp waarover wij al geruime tijd beschikken. Meer informatie over de faciliteiten en installatie van de ClubApp vind je op: https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/

Specifieke info voor TATC:

Tijdelijk 2 beschikbare banen
 
Dit jaar wordt het baanblok met de banen 1 en 2 vervangen. Er is contact geweest met de aannemer om de werkzaamheden zoveel mogelijk tijdens ‘Corona-tijd’ uit te voeren en de renovatie staat nu gepland op half juni, zodat de banen voor de bouwvak gerenoveerd zijn.  

In verband met de Corona-maatregelen is het speelklaar maken van de banen verplicht stopgezet. Toen bekend werd dat de jeugd weer mocht gaan tennissen, is er voor gekozen om de banen 3 en 4 speelklaar te maken. Dat was voldoende en het leek ons niet zinvol om de te renoveren banen speelklaar te maken, omdat deze heel binnenkort toch vervangen worden.  

Nu de senioren ook weer mogen tennissen en omdat er vooralsnog alleen enkel gespeeld mag worden, kan de baancapaciteit momenteel beperkt zijn. In goed overleg met de Beheer-commissie is afgesproken, dat het speelklaar maken van de banen 1 en 2 voor een periode van ongeveer  3 tot 4 weken niet zinvol is. Tot aan de bouwvak zijn er dus 2 banen beschikbaar.  

Digitaal reserveren via de ClubApp  

We hebben het mogelijk gemaakt om via de ClubApp thuis een baan te reserveren. Daarbij hebben we namens de vereniging al een aantal uren afgeblokt:

- woensdagen en donderdagen van 15.00 uur tot 23.00 uur.   Dit zijn de tijden van de jeugd- en seniorlessen.

- dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00    Deze tijden zijn beschikbaar voor de ‘jeugd van toen’.    De afweging hierbij is de verwachting dat het gebruik van deClubApp bij de oudere    senioren wat beperkter zal zijn.

- Vanaf 1 juni de maandagavonden van 20.00 tot 23.00 uur.    Als het allemaal meezit, is dubbelen weer mogelijk vanaf 1 juni. Vanaf dat moment willen    we de tossavonden op maandag weer starten.  

Lessen
De lessen voor de jeugd zijn inmiddels ingedeeld. We willen ook graag zo spoedig mogelijk starten met de lessen voor de senioren. Eddy heeft de bestaande lesgroepen inmiddels via WhatsApp geïnformeerd. Aan-of afmelden is mogelijk tot woensdag 13 mei 18.00.

Het streven is om te beginnen op woensdag 20 en donderdag 21 mei. Laatste is Hemelvaartsdag, maar omdat een weekendje er tussen uit in deze periode lastig is, willen we dan toch met de lessen beginnen. Voor de overige leden die ook willen lessen, geldt dezelfde termijn. Als je wilt lessen, geef dat dan door aan Eddy Beekman via 06-48077097 of [email protected]

Verplichte looproutes  

Om de 1 ½ meter afstand zoveel mogelijk te kunnen waarborgen is er een aparte ingang en uitgang vereist. Tot nader bericht is de ingang, zoals het was, via de parkeerplaats op het Dr. Mansholtpark. De uitgang is aan de kant van de Havenstraat. Je kan dan via de buitenkant van baan 1 en 2 terug lopen naar de parkeerplaats op het Dr. Mansholtpark.

De looproutes zijn door middel van pijlen op ons tennispark aangegeven.

Tot slot: We zijn blij dat er weer getennist kan en mag worden! Al is het nog met allerlei voorwaarden, stap voor stap zal er weer steeds meer mogelijk zijn. De berichten volgen elkaar heel snel op, zodat het voor ons ook weer (snel) schakelen betekent naar de nieuwe situatie. Maar zolang het de goeie kant op gaat is dat alleen maar mooi.

Zo hopen we dat er per 1 juni weer gedubbeld mag worden en dat het terras weer (beperkt) open mag. Halverwege juli zullen de banen 1 en 2 gerenoveerd zijn, zodat we vanaf dat moment weer vier banen beschikbaar hebben. En hopelijk is het mogelijk om in september het Monnikentoernooi te gaan spelen met een geopende kantine.

Dit is alleen maar mogelijk als we ons houden aan de richtlijnen. We krijgen erg veel vertrouwen van de diverse instanties en met name de gemeente. Zij heeft het volste vertrouwen in de verenigingen bij het hanteren en naleven van de richtlijnen. Mede daardoor is het mogelijk om de komende week alweer te beginnen. Dat vertrouwen is ons inziens terecht, maar moet dat ook blijven!

We zijn al een vereniging die bewust gericht is op veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheid. Neem dus vooral nu ook je eigen verantwoordelijkheid, houd je aan de regels, want alleen op die manier kunnen we zo snel als mogelijk weer tennissen, zoals we het gewend zijn!

Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur TATC

 

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 599 584 394

Address

Havenstraat 2
9561 EC Ter Apel