Geschiedenis

Geschiedenis

Op 17 mei 1922 werd onder leiding van onder andere meester Sassen de Ter Apeler Tennis Club (TATC) opgericht. De heer Kastein werd hierbij tot voorzitter benoemd. Hij werd in 1925 opgevolgd door oud–burgemeester Beins. In die tijd werd begonnen op één betonbaan in de vroegere moestuin van Hotel Boschhuis. Op 11 mei 1927 werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd.

In de oorlogsjaren werd er weinig gespeeld en het aantal leden schommelde tussen de 14 en 20. In 1945 werd de heer Beins opgevolgd door de heer Sassen en 4 jaar later nam dokter Dost de voorzittershamer over. De heer Sassen werd hierbij erelid. Later heeft hij zich als groundsman nog zeer verdienstelijk gemaakt. In de periode werden er plannen gemaakt voor twee rode asbanen. Het geld (fl. 10.000,-) werd opgehaald middels een renteloze lening. Deze lening werd bij de leden en donateurs ondergebracht. De twee banen werden geopend tijdens het 30–jarige bestaan door burgermeester Waalkens.

In 1962 werden deze banen vervangen door gravel afkomstig van de toenmalige banen in Vlagtwedde. De heer Nomden heeft deze banen tijdens het 40–jarige bestaan geopend. In hetzelfde jaar (1962) werd de heer Dost na 12,5 jaar opgevolgd door de heer Bliek. De heer Dost werd in 1965 tot erelid benoemd. Mevrouw Wachters werd lid van verdienste, omdat zij twaalf jaar de financiën had geregeld.

In 1966 werd de vereniging internationaal door de komst van vijf Duitse leden. In 1969 trad de heer Bliek af als voorzitter. Omdat hij negen jaar secretaris en zeven jaar voorzitter was geweest werd hij benoemd tot erelid. Op drie september werd er een bijzondere vergadering uitgeschreven om te komen tot een kleedgebouw met douches en een toilet. Tot en met 1969 waren deze nog niet aanwezig. De gemeente wilde destijds geen geld op tafel leggen maar wilde wel de arbeidskrachten leveren. Deze kleedruimtes werden gefinancierd door middel van een contributieverhoging en door het lenen van fl. 5000,- bij de bank. Het gebouw was in 1970 klaar.

In 1975 werd door het bestuur een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van het tennispark. Uit een toespraak t.b.v. het 55–jarig bestaan blijkt: “De stand van zaken op dit moment is, dat er een redelijk kans inzit dat er vier gravelbanen, een oefenhoek en een behoorlijk kleedaccommodatie zal komen op het Mansholtpark, waarbij door de gemeente nog getracht zal worden de huidige banen voor recreatieve doeleinden te behouden.” Die banen kwamen er uiteindelijk in 1982. Met twee oefenkooien en een meer dan behoorlijke accommodatie. Maar zelfs dat was uiteindelijk niet genoeg!

Op 14 juni 1993 begint de bouw van de overdekte tennishal, al gauw omgedoopt tot “Monnikenhal” om een directe associatie te krijgen met het Monnikentoernooi dat in 1988 wordt aangevraagd en voor het eerst in 1989 begint. Het toernooi wint al gauw aan populariteit onder tennissers uit de regio. Zoals gezegd wordt op 14 juni 1993 door de toenmalige burgermeester de eerste schop in de grond gezet.

Nog geen vier maanden later, op 10 oktober 1993 is de bouw klaar! De kantine, daarentegen, moest nog wel worden gerealiseerd. De bouw van de tennishal werd gedaan door Bé Meijer, die besloot om de bouw zelf te financieren, nadat de bank te kennen gaf om niet veel geld op tafel te leggen. Enige tijd later werd de kantine verlengd naar de overdekte tennishal. De vloerafmeting van de tennishal is van internationale afmeting en de tennismat bestaat uit zogenaamde rubbergranulaat korrels. Er is gekozen voor deze ondergrond, omdat het grote overkomsten vertoont met gravel. Het is niet zo snel als andere ondergronden en je kan er op glijden net als gravel.

Op dit moment zitten we rond de 175 leden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 599 584 394

Adres

Havenstraat 2
9561 EC Ter Apel

KVK-nummer

40037544