Structuur TATC

Contactgegevens bestuur en commissies

Algemeen bestuur
Voorzitter Guus Veninga 06-510 299 27 voorzitter.tatc@gmail.com
Penningmeester Jeroen Wijnholds penningmeester.tatc@gmail.com
Secretaris Marjolein Jonker 06-539 131 30 secretaris.tatc@gmail.com
Kantine Miranda Wolters kantine.tatc@gmail.com
Technisch Tonnie Zijlstra tech.tatc@gmail.com
 Jeugd Monique Elling jeugd.tatc@gmail.com
 Beheer Bert Manning beheer.tatc@gmail.com
Kantinecommissie kantine.tatc@gmail.com
Voorzitter Miranda Wolters
Kantine/inkoop Wessel Bartelds
Kantine/inkoop Truus Wiegers
Kantine/inkoop Nes van Hoorn
Kantine/inkoop Stien van Hoorn
Kantine rooster Karina Schlimback
 Evenementen Yun Chu Hsu
 Evenementen Anneke Bianchi
 Evenementen Sven Klahsen
 Evenementen Danny Bulle
Jeugdcommissie jeugd.tatc@gmail.com
Voorzitter Monique Elling
Lid Edwin Weinans
Lid Sven Klahsen
Lid Yoest Egberts
Lid Evelien Dusink
Lid Mathilde Dusink
Beheercommissie beheer.tatc@gmail.com
Voorzitter Bert Manning 0599-58 46 19
Technische commissie tech.tatc@gmail.com
Voorzitter Tonnie Zijlstra 0599-58 71 01
Ver.competitieleider Janneke Klok 0599-58 25 66
Ver.competitieleider Maarten Nijland
Ver.toernooileider Lieven Wesseling
Lid Frans Peter Posthumus
Public Relations publicrelations.tatc@gmail.com
Facebook/kranten Tamara Wisman
Drukwerk Alfred Veninga 0599-58 78 39
Website Marco van der Heiden
Sponsoring sponsoring.tatc@gmail.com
Lid Niek Westen
Lid Annet Scholte
Senioren 50+ contact
Info 50+ activiteiten Wessel Bartelds 0599-32 42 98 wessel.bartelds@xs4all.nl
Tennislessen
Tennistrainer Eddy Beekman 06-480 770 97 tennisschoolebeekman@gmail.com
Info en aanmelden Désiréé Westen ledenadm.tatc@gmail.com
Informatie TATC
Algemene informatie: info@tatc.nl
Inschrijving toernooien en clubkampioenschap. via: www.toernooi.nl
Monniken Tennishal
Info + reservering Angelique Manning 06-511 850 00  tennishal@tatc.nl
Rekeningnummer voor halhuur: NL47 RABO 0343 5314 02