De KNLTB rekent bondscontributie voor ieder lid van bij de bond aangesloten vereniging. Afmeldingen van leden na 31 januari worden door de KNLTB gerekend als zijnde lid voor het gehele betreffende verenigingsjaar. Hierover is de vereniging namelijk contributie verschuldigd aan de KNLTB.

Zeg uw lidmaatschap daarom op voor 31 december van het lopende jaar. Komt uw afmelding na 31 januari bij ons binnen, bent u lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het lopende tennisseizoen.

Om de kwaliteit van onze service naar de leden te verbeteren zouden wij graag willen weten waarom u lid af wilt worden.

Persoonsgegevens